10. Անվտանգ Երևան


Անվտանգ Երևան նշանակում է ստեղծել ենթակառուցվածքներ, որը հնարավորություն կտա Երևանի քաղաքապետին՝ որպես քաղաքացիական պաշտպանության պետի, անխոչընդոտ կազմակերպելու և իրականացնելու իր գործառույթները։

Ավելացնելու ենք Երևան քաղաքում ռազմապաստարանների թիվը քաղաքացիական պաշտպանության արդյունավետ և օպերատիվ իրականացման նպատակով։

Համայնքային համերաշխություն, ճոպանուղի, քաղաքային ապահովագրություն: